0. मराठा वधू वर सूचक केन्द्र

Profile ID :   340054

Personal Details


   Chi. Halvi

DIVORCEE

5' 7''

73

33 Yrs.

Mumbai

Mumbai

Medium

Non Vegetarian

No

NA

Wheatish

0

NO

AB+

Trekking

MUMBAI SUBURBAN

Healthy

Na

Education Details


Commerce Graduate

P.G.D.B.A.

Service

Share Market Trader, Mumbai

850000

Family Details


Shri. Halvi

Retired

Shrimati. Halvi

Housewife

0

1

0

0

Rasam Mahadev,Sindhudurg

Rane,Rasam,Dalvi, Dhuri,Sawant

Ap.Bhiravande,Tal.Kankavali

SINDHUDURG

NA

Yes

Horoscope Details


VRUSHABH

Kritika

Antya

Rakshas

NA

Mesh

NOT HARMFUL

Expectations


DIVORCEE

Graduate

Service

NA

NA

5' 0'' & Above

4 to 5

Fair

Medium

No

NOT HARMFUL

Yes

NA