0. मराठा वधू वर सूचक केन्द्र

Profile ID :   232757

Personal Details


   Kum. Katkar

SINGLE

5' 2''

46

32 Yrs.

NAVI MUMBAI

NAVI MUMBAI

Medium

Vegetarian

No

NA

Fair

YES

B+

Teaching

NAVI MUMBAI

Medium

very responsible

Education Details


Science Graduate

B.Sc.

Service

Teacher In Private School,Mumbai

200000

Family Details


Shri. Katkar

Retired

2

0

1

0

Someshwer Patil,Solapur

Patil, Dongare, Shinde, Mulik, Jadhav, Autade

Ap.Bhose,Tal.Managlwedha

SOLAPUR

Flat, Bunglow at native Farms at native

No

Horoscope Details


Kaushik

Paach Palvi

WRUSHIK

Jeshtha

Adhya

Rakshas

4

Mruga

No

Expectations


SINGLE

Any Graduate

Service,

Permanent Service/Settled Business

600000 and above

5' 2'' & Above

1 to 2

Fair

Smart

Yes

No

Yes

Mumbai/Pune